Kontakt

Dane adresowe


 • Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka
 • (12 278 72 51
 • zmwieliczka@kopalnia.pl
 • NIP 683-17-05-025
 • REGON 351428631
 • Kapitał zakładowy: 470.000,00 PLN
 • KRS 0000095741
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Konto bankowe:
  Bank Pekao SA 06 1240 4748 1111 0000 4875 0158

Mapa